เป้าหมายหลัก

week10


ในสัปดาห์นี้ได้ร่วมทำกิจกรรมกับเด็ก
วันจันทร์ กิจกรรมสุนทรียะในวันจันทร์ได้เล่านิทานหน้าตึก ก่อนเล่านิทานก็มีการเก็บเด็กด้วยเพลงก่อน 3-4 เพลง จากนั้นทบทวนวันที่ในแต่ละวัน แล้วสวัสดีทักทายครูและเด็กในตอนเช้า จากนั้นเด็กร้องเพลงเรียกพี่นิทาน เมื่อนำนิทานออกมาก็ถามเด็กก่อนว่าเห็นอะไรบ้าง จากนั้นก็เล่านิทานจนจบแล้วทบทวนเรื่องอีกครั้งโดยเด็ก จากนั้นให้เด็กเข้าไปดื่มน้ำ เข้าห้องน้ำ แล้วนอนรอเป็นปลาดาวรอที่บ้าน

ได้สังเกตกิจกรรมจิตศึกษา หลังจากกิจกรรมจิตศึกษาก็ได้เล่านิทานให้เด็กฟัง 1 เรื่องก่อนที่จะเข้า PBL เด็กร้องเพลงเรียกพี่นิทาน เมื่อนำนิทานออกมาก็ถามเด็กก่อนว่าเห็นอะไรบ้าง จากนั้นก็เล่านิทานจนจบแล้วทบทวนเรื่องอีกครั้งโดยเด็ก ในวันพุธก็ได้กลับไปร่วมสัมมนาระหว่างฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูที่มหาวิทยาลัย
 วันพฤหัสบดี เตรียมอุปกรณ์การทดลองวิทยาศาสตร์ (นมเต้นระบำ) เด็กๆดูตื่นเต้นแม้กิจกรรมนี้จะเคยทำมาแล้ว ครูประจำชั้นบอกว่าสียังแตกได้ไม่ดีในครั้งแรก ในช่วงหลังจากเด็กอาบน้ำ ได้อ่านนิทานให้เด็กฟังในช่วง Body Scan


ในกิจกรรมแต่ละวันก็ได้สังเกตการณ์สอน PBL ดูและให้คำแนะนำเด็กในการทำงาน ดูแลให้คำแนะนำเด็กในการเล่นเครื่องเล่มสนาม จัดเตรียมใบงานช่วยครูประจำชั้น เตรียมอาหารว่าง อาหารกลางวัน ทำความสะอาดห้องในตอนเย็น ตามตารางเวรที่ได้รับมอบหมาย
วันศุกร์เป็นกิจการดำนา เด็กๆได้เรียนรู้วิถีการดำนาจากการลงมือปฏิบัติจริง หลังจากที่ดำนาเสร็จแล้วก็พาเด็กมาอาบน้ำ แต่งตัว แล้วกลับเข้าห้องเรียนมาทานอาหารว่าง ไปยืมหนังสือนิทาน จากนั้นได้มาล้างชุดตากไว้ให้เด็ก ร่วมรับประทานอาหารกลางวันกับ เด็ก ครู และผู้ปกครอง หลังจากที่ทานข้าวเสร็จก็เก็บอุปกรณ์ทำความสะอาด แล้วขอลาครูประจำชั้นนำเอกสารส่งที่มหาวิทยาลัย
 สิ่งที่ได้เรียนรู้ในสัปดาห์นี้จากกิจกรรมต่างๆทำให้เราได้ประสบการณ์ใหม่ๆไปพร้อมๆกับเด็ก ประสบการณ์จากการที่ได้ลงมือปฏิบัติจริง ในสถานที่จริง สัมผัสกับสิ่งธรรมชาติจริงๆค่ะ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น