เป้าหมายหลัก

week5

วัน จันทร์ ที่ 8 มิถุนายน 2558

ตอนเช้าก่อนเด็กเข้าแถวเพื่อไปเคารพธงชาติ เด็กและครูช่วยกันกวาดใบไม้ที่สนามและหน้าตึก จากนั้นก็ไปเข้าแถว หลังกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติครูนิ่มพาน้องอนุบาล 1 เดินปฏิสัมพันธ์กับธรรมชาติโดยพาเดินไปที่คอกแม่ไก่ไข่
กิจกรรมสุนทรียะหน้าตึกวันนี้ครูแดงเก็บเด็กเตรียมความพร้อมด้วยการร้องเพลงและทำ
ท่าทางประกอบ จากนั้นก็เล่านิทานเรื่อง (กูจี กูจี)
กิจกรรมจิตศึกษาวันนี้ครูนิ่มได้นำเม็ดมะค่าแต้มาเป็นสื่อ และมีคำถามเด็กๆว่าเห็นอะไรบ้าง ค้าคืออะไร คล้ายกับอะไรได้บ้าง เด็กๆก็ตอบว่า
-          คือเมล็ดกาแฟ
-          เม็ดมะขาม
-          คล้ายพี่วงกลม

-          คล้ายพี่ลงกลมกิจกรรมต่อไปครูนิ่มเล่านิทานและนำภาพแม่ไก่มาให้เด็กดูแล้วเด็กๆช่วยกันบอกว่าแม่ไก่มี

อะไรบ้างที่เหมือนกับเด็กๆ แล้วชี้ส่วนต่างๆของแม่ไก่ จากนั้นครูนิ่มก็แจกใบงานให้เด็กๆเขียนส่วนประกอบต่างๆของไก่ กิจกรรมนี้ทำให้ครูรู้พื้นฐานของเด็ก เด็กบางคนยังเขียนไม่ได้ ไม่รู้จะเขียนตรงไหน แต่บางคนสามารถเขียนได้ชัดเจนเป็นตัวเป็นคำและรู้ว่าต้องเขียนตรงไหน จากนั้นเด็กๆก็ทานของว่างล้างจานของตัวเองปูที่นอนแล้วไปยืมหนังสือนิทานที่ห้องสมุด ส่วนใครที่ลืมเอาหนังสือนิทานมาครูก็ให้เก็บผ้าเช็ดตัวแล้วเล่นรอเพื่อนที่สนาม เมื่อทานอาหารกลางวันเสร็จแล้วเด็กๆเล่นเครื่องเล่นสนามก่อนอาบน้ำนอน

            หลังจากเด็กๆตื่นนอนครูเปิดเพลงภาษาอังกฤษให้เด็กฟังระหว่างที่เด็กๆกำลังแต่ตัวมัดผม แล้วก็พิธีนม รับสมุดการบ้านและเรียนภาษาอังกฤษเพิ่มเติมก่อนกลับบ้าน 

วัน อังคาร ที่ 9 มิถุนายน 2558

ตอนเช้าก่อนเด็กเข้าแถวเพื่อไปเคารพธงชาติ เด็กและครูช่วยกันกวาดใบไม้ที่สนามและหน้าตึก จากนั้นก็ไปเข้าแถว หลังกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติครูนิ่มพาน้องอนุบาล 1 เดินปฏิสัมพันธ์กับธรรมชาติ
กิจกรรมสุนทรียะหน้าตึกวันนี้ได้ลงทำกิจกรรมกับเด็กๆ เก็บเด็กเตรียมความพร้อมด้วยการร้องเพลงและทำท่าทางประกอบ การลงกิจกรรมวันนี้เป็นครั้งที่ 2 ก็ตื่นเต้นเหมือนครั้งแรกลืมเพลงบ้าง ข้ามขั้นตอนบ้างแต่ครูพี่เลี้ยงก็ได้ช่วยให้กิจกรรมดำเนินต่อไปได้
กิจกรรมจิตศึกษาวันนี้ก็เป็นครั้งแรกเลยที่ได้ทำตอนเล่าเรื่อราวครูนิ่มสะท้อนว่าเนื้อเรื่องยาวเกินไป การกำกับสติเด็กหลังจากที่ลุกขึ้นนั่งน้อยเกินไปควรจะทำไปเรื่อยๆจนเด็กนิ่งจึงนำอุปกรณ์ออกมา อุปกรณ์ที่ใช้เป็นสื่อในวันนี้คือตะกร้าไข่ไก่ซึ่งเป็นไข่ปลอม ครูนิ่มจึงได้ช่วยเพิ่มเติมด้วยการเอาไข่ปลอมและไข่จริงมาให้เด็กๆสังเกตว่าเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรเด็กก็ได้ตอบมาเช่น
-          ไข่ปลอมจะเป็นสีขาว ไข่จริงจะเป็นสีเข้มๆ
-          ที่สีเปลือกไข่ต่างกัน
-          เป็นกลมๆเหมือนกัน

กิจกรรมต่อไปครูนิ่มทบทวนสิ่งที่เด็กรู้แล้ว และสิ่งที่เด็กอยากเรียนรู้เกี่ยวกับร่างกายของตัวเองและ
แจกใบงานให้เด็กๆระบายสีทีละคน
จากนั้นเด็กๆก็ทานของว่างล้างจานของตัวเองปูที่นอนแล้วไปยืมหนังสือนิทานที่ห้องสมุด ส่วนใครที่ลืมเอาหนังสือนิทานมาครูก็ให้เก็บผ้าเช็ดตัวแล้วเล่นรอเพื่อนที่สนาม เมื่อทานอาหารกลางวันเสร็จแล้วเด็กๆเล่นเครื่องเล่นสนามก่อนอาบน้ำนอน
หลังจากเด็กๆตื่นนอนครูเปิดเพลงภาษาอังกฤษ เพลงสนุกๆให้เด็กฟังระหว่างที่เด็กๆกำลังแต่ตัวมัดผม แล้วก็พิธีนม รับสมุดการบ้าน สมุดสื่อสาร เตรียมตัวรอผู้ปกครองมารับเด็กๆเล่นรอที่สนามวัน พุธ ที่ 10 มิถุนายน 2558

ตอนเช้าก่อนเด็กเข้าแถวเพื่อไปเคารพธงชาติ เด็กและครูช่วยกันกวาดใบไม้ที่สนามและหน้าตึก จากนั้นก็ไปเข้าแถว หลังกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติครูพาน้องอนุบาล 1 เดินปฏิสัมพันธ์กับธรรมชาติ
กิจกรรมสุนทรียะหน้าตึกวันนี้ครูหนิงเก็บเด็กเตรียมความพร้อมด้วยการร้องเพลงและทำท่าทางประกอบและพาเด็กๆเล่นเกมเดินตัวหนอนแข่งกัน

กิจกรรมจิตศึกษาวันนี้ครูนิ่มพาเด็กทำกิจกรรมโยคะโดยแปลงร่างเป็นสัตว์ต่างๆ กิจกรรมนี้ไม่ได้สังเกตจนจบเพราะได้ไปช่วยผู้ปกครองในการจัดเตรียมสถานที่ในการทำขนนมโดนัทวันนี้มีกิจกรรมผู้ปกครองอาสาการทำอาหารและขนมแห่งรัก ผู้ปกครองได้มาร่วมกิจกรรมกับลูกพาลูกทำกิจกรรมเมื่อจิตศึกษาเสร็จครูนิ่มก็ได้เตรียมเด็ก อุปกรณ์ต่างๆก่อนที่จะพาเด็กออกมาหาผู้ปกครองที่ด้านนอก
เด็กๆได้มีส่วนร่วมในการทำขนมเมื่อถึงเวลาทานอาหารว่างเด็กๆกลับมาที่ห้องมาทานอาหารว่าง เก็บล้างจานปูที่นอนไปยืมหนังสือนิทานน้องที่ลืมเอานิทานมาก็รู้หน้าที่ว่าตัวเองต้องไปเก็บผ้าเช็ดตัวมาไว้แล้วเล่นรอที่สนาม เมื่อทานอาหารกลางวันเสร็จแล้วเด็กๆเล่นเครื่องเล่นสนามก่อนอาบน้ำนอน

หลังจากเด็กๆตื่นนอนครูเปิดเพลงภาษาอังกฤษ เพลงสนุกๆให้เด็กฟังระหว่างที่เด็กๆกำลังแต่ตัวมัดผม แล้วก็พิธีนม รับสมุดการบ้าน สมุดสื่อสาร เตรียมตัวรอผู้ปกครองมารับเด็กๆเล่นรอที่สนาม

วัน พฤหัสบดี ที่ 11 มิถุนายน 2558

ตอนเช้าก่อนเด็กเข้าแถวเพื่อไปเคารพธงชาติ เด็กและครูช่วยกันกวาดใบไม้ที่สนามและหน้าตึก จากนั้นก็ไปเข้าแถว หลังกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติครูพาน้องอนุบาล 1 เดินปฏิสัมพันธ์กับธรรมชาติ
กิจกรรมสุนทรียะหน้าตึกวันนี้ครูนิ่มพาเด็กๆร้องเพลง ทำท่าทางประกอบ และเต้นประกอบเพลง ทำให้ได้เทคนิคและขั้นตอนการจัดกิจกรรมมากขึ้น
กิจกรรมจิตศึกษาวันนี้ครูนิ่มได้นำตะกร้าไข่ไก่มีเป็นอุปกรณ์และให้เด็กได้กล่าวขอบคุณไข่ และเด็กๆคิดว่าจะนำไข่ไก่ไปทำอะไรเด็กๆก็เล่าว่าตัวเองจะเอาไข่ไปทำอะไรเช่น
-          นำไปทอด
-          นำไปเจียว
-          นำไปต้มกิจกรรมต่อมาเป็นการประติดกระดาษบนไข่แล้วนำมาติดกับฝาขวดนำทำเป็นฐานรองหลังจากทานอาหารว่างเด็กๆกลับมาที่ห้องมาทานอาหารว่าง เก็บล้างจานปูที่นอนไปยืมหนังสือนิทานน้องที่ลืมเอานิทานมาก็รู้หน้าที่ว่าตัวเองต้องไปเก็บผ้าเช็ดตัวมาไว้แล้วเล่นรอที่สนาม เมื่อทานอาหารกลางวันเสร็จแล้วเด็กๆเล่นเครื่องเล่นสนามก่อนอาบน้ำนอน
หลังจากเด็กๆตื่นนอนครูเปิดเพลงภาษาอังกฤษ เพลงสนุกๆให้เด็กฟังระหว่างที่เด็กๆกำลังแต่ตัวมัดผม แล้วก็พิธีนม รับสมุดการบ้าน สมุดสื่อสาร เตรียมตัวรอผู้ปกครองมารับเด็กๆเล่นรอที่สนามวัน ศุกร์ ที่ 12 มิถุนายน 2558


ตอนเช้าก่อนเด็กเข้าแถวเพื่อไปเคารพธงชาติ เด็กและครูช่วยกันกวาดใบไม้ที่สนามและหน้าตึก จากนั้นก็ไปเข้าแถว หลังกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติครูพาน้องอนุบาล 1 เดินปฏิสัมพันธ์กับธรรมชาติที่สนามหญ้าหน้าอาคารพี่มัธยมโดยให้น้องอนุบาล 1 เดินถอยหลังไปฝั่งตรงข้ามไปและกลับ จากนั้นก็เดินกลับมาที่ตึกอนุบาล
กิจกรรมสุนทรียะวันนี้ครูปลาพาเด็กๆร้องเพลงและทำท่าทางประกอบรวมทั้งเปิดเพลงให้เด็กๆเต้น พี่ๆอนุบาล 2 อยากเต้นเพลงชักกระตุกครูแดงก็เปิดเพลงนี้ให้เด็กๆเต้นกันอย่างสนุก
กิจกรรมจิตศึกษาครูนิ้มนำเปลือกหอยมาเป็นสื่อ และถามน้องว่า เด็กๆคิดว่าเค้าคืออะไร และคล้ายกับอะไร เด็กๆก็ตอบว่า
-          เป็นเปลือกหอย
-          คล้ายกับแหวานเพชร
จากนั้นครูนิ่มส่งให้น้องหยิบคนละ 1 กำ แล้วให้แปลงร่างเปลือกหอยเป็นรูปวงกลม 1 วงและรูปอะไรก็ได้อีก 1 รูปและให้น้องเล่าว่าตัวเองทำเป็นรูปอะไรเด็กๆได้ทำเป็นรูป
-          ดอกไม้
-          รูปวงกลม
-          สระน้ำ
-          สระว่ายน้ำ
-          รถไฟ
-          ยักษ์
กิจกรรมต่อมาเป็นการทดลองวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับการจม การลอย (ไข่ลอยในน้ำเกลือ) จากนั้น
เด็กๆทานของว่าง ที่นอนแล้วไปยืมหนังสือนิทาน คนไหนลืมเอาหนังสือนิทานมาก็จะไปเก็บผ้าเช็ดตัวและเล่นรอที่สนาม ทานอาหารกลางวันเล่นที่สนามรอเวลาอาบน้ำ เด็กๆอาบน้ำเปลี่ยนชุดนอนเก็บผ้าเช็ดตัวใส่ไว้ในถุงผ้า ดื่มนม นอนพักผ่อน
หลังจากเด็กๆตื่นนอนครูเปิดเพลงภาษาอังกฤษ เพลงสนุกๆให้เด็กฟังระหว่างที่เด็กๆกำลังแต่ตัวมัดผม แล้วก็พิธีนม รับสมุดการบ้าน สมุดสื่อสาร เตรียมตัวรอผู้ปกครองมารับเด็กๆเล่นรอที่สนามไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น