เป้าหมายหลัก

week9


สัปดาห์ที่ 9
            ในสัปดาห์นี้ ได้ร่วมทำจิตศึกษา กิจกรรมสุนทรียะ ที่ หน้าตึกคู่กับครูอ้อในวันพุธ เป็นกิจกรรมเกมกีฬาให้เด็กแข่งนั่งกระโดดกบบนลูกเต๋า
และในวัน อังคาร พฤหัสบดี และ วันศุกร์ พี่มัธยมได้มาแสดงให้เด็กๆชม ทั้งเต้น ร้องเพลง และแสดงละครส่วนในวันพฤหัสบดีหลังเข้าแถวเคารพธงชาติ กลุ่มครูนักศึกษาฝึกสอนได้แสดงละครเป็นเกร็ดความรู้เล็กๆให้เด็กๆชม เรื่องการทิ้งขยะ
ได้ทำกิจกรรมจิตศึกษาในวันอังคาร ได้เล่าเรื่องราวการเดินทางเข้าไปในป่า ไปเดินทางไกลเด็กๆสามารถนำสิ่งของติดตัวเข้าไปได้เพียง 1 ชิ้นจะนำอะไรเข้าไปบ้าง แล้วให้วาดลงในกระดาษ บ้างคนนำขวดน้ำ กระเป๋า ตะกร้าแอปเปิ้ล ห่อข้าว มีพี่โชว์ที่จะนำสิงโตเข้าไป ในวันจันทร์ได้เล่านิทานหลังกิจกรรมจิตศึกษา เรื่องที่นำมาเล่าเป็นเรื่องกล้วยวิเศษ เรื่องนี้เด็กๆบอกว่าเคยฟังแล้วตั้งแต่ตอนอยู่อนุบาล 1 แต่ก็สนใจที่จะตอบคำถาม และสามารถเล่าเรื่องราวที่ได้ฟังได้


การสอน PBL ของครูประจำชั้นในสัปดาห์นี้เป็นเรื่องหน้าที่ของฟัน ครูจะมีกิจกรรมสนุกๆ มาให้เด็กได้ทำ เช่น การบอกถึงหน้าที่ของฟัน การแข่งกัดถั่วไปอีกฝั่งหนึ่ง การให้ฟันแกะเปลือกถั่วโดยสามารถใช้มือช่วยได้แค่จับ การแต่งนิทานช่องเรื่องฟัน เกมใบ้ท่าทางให้เพื่อนทายอาการวันอังคารและ วันพฤหัสบดีตอนบ่ายในช่วง Body Scan ได้อ่านนิทานขณะที่ทำกิจกรรม

            หลังจากที่ Body Scan เสร็จแล้วเด็กๆเรียนในช่วงบ่าย ได้ร่วมสังเกตการสอนของครูประจำชั้น และทำใบงานวิชาภาษาไทย ติดผลงานเด็กที่บอร์ดผลงาน


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น