เป้าหมายหลัก

week8

ในสัปดาห์นี้ได้ร่วมสังเกตกิจกรรมการสอนของครูประจำชั้น สังเกตการณ์ทำจิตศึกษาของครูประจำชั้น ครูหนิง และครูอ้อ ได้มีส่วนร่วมในการเตรียมสื่อการสอนช่วยครูประจำชั้น เช่น เตรียมกิจกรรมการทดลองวิทยาศาสตร์ (นักกระโดดร่ม) ฉลากคำศัพท์ภาษาไทยให้พี่อนุบาล 2 ฝึกอ่าน เตรียมการบ้านแบบฝึกหัดภาษาไทย


นี้ในพฤหัสบดีได้ลงกิจกรรมสุนทรียคู่กับครูอ้อ และวันศุกร์ยังได้ลงกิจกรรมจิตศึกษาโดยการนำใบสนมาเป็นสื่อ แล้วถามพี่อนุบาล 2 ว่าเค้าคล้ายกับอะไร เอาไปทำอะไรได้บ้าง จากนั้นก็ให้เด็ดใบสนตามข้อแล้วนับดูว่าเด็ดได้กี่ชิ้น บางคนได้น้อย บางคนก็ได้มาก จากนั้นให้นำใบสนที่เด็ดได้แปลงร่างเป็นอะไรก็ได้ที่ตัวเองสนใจ บ้างก็แปลงร่างเป็น หมู่บ้าน เป็นเขากระโดง จากการทำกิจกรรมนี้กิจกรรมใช้เวลาเกินไป บางคำถามเด็กอาจสับสนว่าจะให้คำถามไหนแน่เลยเก็บเด็กยาก เมื่อได้รับคำแนะนำต่างๆเหล่านี้แล้วก็จะนำไปแก้ไขปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น
กิจกรรมจิตศึกษา


ในวันศุกร์หลังจากทำกิจกรรมจิตศึกษาแล้วครูหนิงเล่านิทานจากนั้นก็ได้เสริมคำศัพท์ที่เกี่ยวกับภาษาจากสื่อของจริงที่เกี่ยวข้องกับโครงการโดยจะมีบัตรคำทั้งภาษาไทย และ อังกฤษจากนั้นให้แต่ละกลุ่มเลือกแล้วไปตามหาสิ่งของจากบัตรคำแล้วนำมาเขียนใส่กระดาษพร้อมวาดภาพระบายสี


เกมกีฬาในวันพุธ แบ่งเด็กและครูเป็น 2 ทีมแล้วแข่งกันโดยเคลื่อนไหวร่างกายเป็นท่าต่างๆ เช่น วิ่งเปี้ยว เดินเร็ว วิ่งขาเดียว คลาน เลื่อยเป็นงู ท่าไถนา กระโดดท่ากบ


กิจกรรมวิทยาศาสตร์ การทำนักกระโดดร่ม


ภาษาไทยเป็นเกมโดยครูจะไปแอบในที่ต่างๆแล้วเด็กจับฉลากบัตรคำแล้วให้วิ่งไปหาครูแล้วให้ครูพาสะกดจากนั้นเด็กกลับมาที่ห้องแล้วสะกดให้ครูประจำชั้นฟัง แล้วเขียนคำที่ได้ใส่สมุดพร้อมวาดภาพ ระบายสี

รวมกิจกรรมจิตศึกษาในสัปดาห์รวมกิจกรรม  นิทาน PBL


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น