เป้าหมายหลัก

week11ในสัปดาห์นี้ได้ร่วมสรุปการเรียนรู้ใน Q1 ได้ลงกิจกรรมสุนทรียะในวันพฤหัสบดี ในวันจันทร์และวันศุกร์ หลังกิจกรรมจิตศึกษาได้เล่านิทาน ใน วันพุธ พฤหัสบดี เล่านิทานในช่วง Body Scan
            นอกจากนี้ยังได้สังเกตการณ์สรุป PBL ภาษาไทย คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ เตรียมซ้อมการแสดงร่วมกับครูพี่เลี้ยง ซึ่งได้แบ่งเป็น 2 การแสดงคือ เต้นประกอบเพลง และละคร สำหรับสรุปการเรียนรู้ใน Q1 / 2558 เด็กๆดูตื่นเต้นและตั้งใจอยากจะแสดงและอยากทำทั้ง 2 กิจกรรม เมื่อถึงเวลาซ้อมก็ตั้งใจทุกครั้งแม้จะมีเล่นๆอยู่บ้างแต่ทุกคนก็ตั้งใจ และยังได้เตรียมอุปกรณ์ เช่น หน้ากากฟัน สำหรับให้เด็กใส่ในการแสดงร่วมกับครูในห้อง
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น