เป้าหมายหลัก

week6
ในสัปดาห์นี้ได้ลงสังเกตการณ์สอนของครูห้องพี่อนุบาล 2 และได้ร่วมลงทำกิจกรรม เล่านิทาน จิตศึกษากิจกรรมโยคะ เล่านิทานในช่วงพี่ Body Scan ในช่วงบ่าย จากที่ได้ลงทำกิจกรรมในสัปดาห์นี้ครูพี่เลี้ยงและเพื่อนร่วมชั้นเรียนได้สะท้อนการจัดกิจกรรมมาคือเสียงพูดที่เบามาก การถือหนังสือนิทานในตอนเล่าถือต่ำไป น้ำเสียงในตอนเล่านิทานตอนพี่ Body Scan จังหวะสูง ต่ำ ของเสียงไม่ต่อเนื่อง การทำกิจโยคะวันพุธได้ตกลงกับครูหนิงว่าแบ่งกันพาพี่ทำกิจกรรมคนละช่วง ใครจะเอาท่านั่ง และท่ายืนก็ได้แบ่งกันช่วยทำ แต่พอถึงเวลาลงกิจกรรมมีการรับส่งกันสลับไปมา ครูพี่เลี้ยงก็ได้สะท้อนมาว่าทำให้เกิดการสับสนว่าใครจะพูดช่วงไหน หลังจากนั้นก็ได้พูดคุยกันว่าครั้งต่อไปจะไม่มีการสลับช่วงกันแล้ว แต่จะเป็นการลงกิจกรรมของคนใดคนหนึ่งไปเลย

จากกิจกรรมที่ได้ร่วมลงทำในสัปดาห์นี้ทำให้รู้ว่าตัวเองควรมีการปรับปรุงและเพิ่มเติมในเรื่องไหนบ้าง ทั้งน้ำเสียงการพูด การพูดดำเนินกิจกรรมบางทีไปจนจะจบอยู่แล้วแล้วดันมาพูดต่อไม่ได้ เช่นช่วงเบรกว่างเช้า และบ่าย การกล่าวคำขอบคุณข้าว และการสะท้อนของครูพี่เลี้ยงและเพื่อนร่วมฝึกในเรื่องต่างๆ ก็จะนำไปใช้ในการพัฒนาตัวเองให้ดียิ่งขึ้นต่อไปการสอน PBL ของครูพี่เลี้ยง

ตัวอย่างกิจกรรมการทดลองวิทยาศาสตร์ของครู

กิจกรรมวิชาภาษาอังกฤษ ภาษาไทย ดนตรี ศิลปะ คณิตศาสตร์ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น